PEND. KHAS

 PENGENALAN PENDIDIKAN KHAS

1. Tanggungjawab memberi pendidikan kepada kanak-kanak kurang upaya adalah menjadi tanggungjawab tiga Kementerian iaitu Kementerian Kesihatan, Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat dan Kementerian Pelajaran Malaysia.

2. Pendidikan bagi kanak-kanak ini dikendalikan oleh dua Kementerian iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia dan Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat. Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat menyediakan perkhidmatan pendidikan kepada kanak-kanak yang menghadapi masalah :

-cacat fizikal teruk
-rencatan akal sederhana dan teruk
-pelbagai kecacatan
-kecacatan yang tidak membolehkan kanak-kanak tersebut untuk belajar disekolah-sekolah  yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

3. Kementerian Pelajaran Malaysia pula menyediakan perkhidmatan pendidikan untuk murid-murid pemulihan khas dan berkeperluan khas yang mempunyai masalah penglihatan, pendengaran dan bermasalah pembelajaran. Kategori kanak-kanak bermasalah pembelajaran (BP) dibawah tanggungjawab Kementerian Pelajaran Malaysia adalah seperti berikut :

- Sindrom Down
- Autisme Ringan
- Attention Deficit Hyperaktif Disorder (ADHD)
- Terencat akal minimum
- Bermasalah pembelajaran spesifik (contoh : Disleksia)

TAKRIF SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS

Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia dilaksanakan melalui :
Sekolah Khas bagi murid bermasalah penglihatan dan bermasalah pendengaran. Program Pendidikan Khas Integrasi disediakan untuk murid-murid berkeperluan khas bermasalah pembelajaran, bermasalah pendengaran dan bermasalah penglihatan. Ia diwujudkan disekolah harian biasa rendah dan menengah dan sekolah menengah teknik/vokasional yang mengunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara pengasingan dan separa inklusif.

Pelajaran Rendah
- Syarat kemasukan murid ke Program Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia ialah:
- Berumur 6+ hingga 14+ tahun
- Disahkan oleh pengamal perubatan
- Dan boleh mengurus diri tanpa bantuan orang lain

Pelajaran Menengah
- Syarat kemasukan murid ke Program Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia ialah :
- Berumur 13+ hingga 19+ tahun
- Disahkan oleh pengamal perubatan
- Dan boleh mengurus diri tanpa bantuan orang lain
* Pelajaran menengah menyediakan 2 jenis aliran iaitu akademik dan vokasional

 
FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS KEBANGSAAN

Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran, berhaluan, beriman, berdikari, mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan 'Falsafah Pendidikan Kebangsaan'.

FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS SK GOPENG

Membina insan yang dapat  berdikari, berjaya dalam hidup dan dapat menyesuaikan diri di dalam masyarakat.

MISI
Membina insan yang dapat berdikari, berjaya dalam hidup dan dapat menyesuaikan diri di dalam masyarakat.

VISI

Memimpin murid-murid Pendidikan Khas ke arah hidup yang cemerlang.

MATLAMAT PENDIDIKAN KHAS SK GOPENG 

1. Menyediakan ruang tempat dan kemudahan pendidikan khas untuk murid-murid dengan keperluan khas.
2. Menyediakan ruang dan peluang untuk mengembangkan bakat dan potensi murid dengan keperluan khas.
3. Menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi dan terkini.
4. Memastikan tenaga pengajar yang mencukupi dan terlatih dalam bidang pendidikan khas.

MOTO PENDIDIKAN KHAS SK GOPENG

"Kecemerlangan Insan Istimewa Kegemilangan Bersama"


WAKTU PERSEKOLAHAN


Hari
Waktu Mula
Waktu Rehat
Waktu Pulang
Isnin
7.30 pagi
9.30 - 10.00 pagi
1.00 tengahari

Selasa
7.30 pagi
9.30 - 10.00 pagi
1.00 tengahari
Rabu
7.30 pagi
9.30 - 10.00 pagi
12.30 tengahari
(Ko-Kurikulum 1.00ptg – 3.00 ptg :
  1M1S 3.00 – 4.00 petang)
*Tahap 2 Sahaja
Khamis
7.30 pagi
9.30 - 10.00 pagi
12.30 tengahari
Jumaat
7.30 pagi
9.30 - 10.00 pagi
12.00 tengahari
PROGRAM TAHUNAN PENDIDIKAN KHAS


Bil

Nama Program
J
F
M
A
M
J
J
O
S
O
N
1.
Perancangan dan Pengurusan
Guru-guru melapor diri
*Mesyuarat Jawatankuasa PKKhas
*


*


*


*


Agihan Tugas-tugas Khas
*Penetapan Ruang-ruang Khas
*


2.
Perancangan Kurikulum
Penubuhan Jawatankuasa Panitia
*Sukatan / Rancangan/ Huraian Pelajaran
*Agihan Kelas/Guru Kelas
*Perbincangan Stok/Alatan
*Mesyuarat Kurikulum
*


*


*


*


Pembelajaran Murid-murid
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Rekod Penilaian Individu
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


PKSR 2012
*
*

3.
Perancangan Kokurikulum
Penubuhan Jawatankuasa Kokurikulum
*Perbincangan Jadual Kokurikulum
*Agihan Tugas-tugas Guru Kokurikulum
*Mesyuarat Kokurikulum
*
*

*


*


*


Aktiviti Kokurikulum
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Hari Sukan / Hari Sukaneka

*

4.
Perancangan Hal Ehwal Murid
Penubuhan Jawatankuasa HEM
*Perbincangan Aktiviti HEM
*Agihan Tugas Guru-guru
*


*


*


*


Mesyuarat HEM
*


*


*


*


Aktiviti Sahsiah dan Tingkah Laku
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
5.
Keceriaan
Di Dalam Kelas
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Di Luar Kelas
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ruang-ruang Khas
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Persekitaran/Kawasan
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
6.
Lain-lain
Program "Mesra Kasih"
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Sambutan Hari Lahir
*
*


Sambutan Bulan Kemerdekaan*
Lawatan

*


*Hari Anugerah Murid Istimewa

*


MATAPELAJARAN
PROGRAM INTEGRASI PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN


1.         Bidang Pengurusan Kehidupan
- Komponen Kemahiran Hidup
- Masakan
- Jahitan
- Asas Mendobi
- Perkebunan
- Asas Pertukangan
- Pemeliharaan Haiwan
- Komponen Pengurusan Diri
- Komponen Pengurusan Tingkah Laku
- Komponen Kemahiran Manipulatif

2.         Bidang Akademik Berfungsi
- Komponen Bahasa Melayu
- Komponen Matematik
- Komponen Bahasa Inggeris
- Komponen Multimedia

3.         Bidang Kerohanian dan Nilai-nilai Murni
- Komponen Pendidikan Agama Islam
- Komponen Pendidikan Moral

4.         Bidang Sosial, Riadah dan Kreativiti
- Komponen Pendidikan Jasmani
- Komponen Pendidikan Seni
- Komponen Pendidikan Muzik, Gerakan Badan dan Drama
- Komponen Sains, Sosial dan Alam Sekitar


PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS 2018


TN. HJ. MOHAYADIN BIN TASRIPIN
(PK PENDIDIKAN KHAS)


No comments:

Post a Comment